Välkommen till Sundbybergs Folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Sundbyberg ca 15 minuter från Stockholms innerstad. Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här kan du komplettera din grundskole- eller gymnasieutbildning med en allmän kurser eller gå en av våra kulturlinjer: film- sång & teater- eller skrivarlinjen. Vår skriv- och läskurs vänder sig till dig som har dyslexi och vi har även kurser för dig som har svenska som andraspråk.

 

Tillvalsenkäten